boldyrecords.com logo

Boldy Records
Produkcja Filmowa i Telewizyjna
Dom ProdukcyjnyPANASONIC AG-HPX500E

Dodano: 2011-08-23 13:06:46


photo
photo
photo

Wymienne obiektywy systemu 2/3 cala

Bagnetowe mocowanie 2/3 cala dla wymiennych obiektywow zapewnia dostęp do

rozbudowanej linii studyjnych i profesjonalnych obiektywow z zoomem,

dostarczanych przez wielu producentow.

Progresywny przetwornik 3CCD

Progresywny przetwornik 3CCD o przekątnej 2/3 cala łączy dużą powierzchnię

odbierającą światło z dużą czułością. Technologia przesuwania pikseli 3CCD

(o 1/2 piksela) oraz zaawansowane cyfrowe przetwarzanie tworzą wysokiej jakości

przetwornik CCD. Moduł kamery w sposob ciągły zapewnia wysoką rozdzielczość

oraz dużą częstotliwość skanowania w trybie 1080/60p (lub 50p). Natywny, wysokiej rozdzielczości progresywny obraz jest wykorzystywany jako źrodło do generowania rozdzielczości pionowej doskonałej jakości obrazu HD/SD, ktorego przetwornik CCD pracujący z przeplotem po prostu nie jest w stanie osiągnąć.

14-bitowy obwod cyfrowy

Zastosowany w kamerze wysokowydajny procesor DSP (Digital Signal Processor)

wykorzystuje 14-bitowe przetwarzanie analogowo/cyfrowe oraz 19-bitowe

przetwarzanie wewnętrzne do dostosowania krzywej gamma dla każdego z kanałow

R, G i B obrazu w formacie 1080/60p (50p) oraz do konwersji na wiele formatow

HD i SD (konwersja P/I, konwersja liniowa oraz konwersja w doł). Pozwala to na

uzyskanie wysokiej jakości obrazu we wszystkich formatach zapisu.

Wiele formatow HD/SD

Kamera obsługuje zapis w 20 formatach obrazu HD oraz SD, dzięki czemu urządzenie jest przygotowane do rejestrowania newsow, produkcji programow, realizacji filmow oraz innych zastosowań w dowolnym miejscu na świecie. Nagrywanie w formacie HD 1080i/720p wykorzystuje kodek DVCPRO HD dla zastosowań emisyjnych, a nagrywanie SD jest realizowane z wykorzystaniem multikodeka DVCPRO50/DVCPRO DV.

Zmienna prędkość klatek umożliwia stosowanie efektow operowania

prędkością (po wybraniu formatu 720P)

Kamera jest wyposażona w funkcję zmiennej prędkości zapisywanych klatek opracowaną dla kinowych kamer VariCam HD. W trybie 720p* kamera umożliwia wybranie jednej z 11 prędkości zapisu z zakresu pomiędzy 12P a 60p (50p). Udostępnia to bezpośrednio operatorowi funkcje, takie jak przyspieszanie (gubienie klatek) oraz spowalnianie (dużą liczbę klatek na sekundę) wykorzystywane w kinowych efektach zwolnionego lub przyspieszonego ruchu.

*W trybach 1080 oraz 480 kamera zapisuje obraz ze stałą prędkościa 24p/30p

(25p w trybach 1086 oraz 576 przy skanowaniu 50 Hz).

Tryb natywny/Over 60p (50p) mode selectable

Tryb (natywny) 720PN*: Nagrywanie jest realizowane z prędkością ustawianą w kamerze. Odtwarzanie nagrań wykonanych z prędkością ustawioną w kamerze z normalną prędkością zapewnia efekty modyfikujące prędkość ruchu bez konieczności korzystania z konwertera prędkości zapisu. Tryb natywny zwiększa także dostępny czas zapisu. Tryb 720/P na 60p (lub 50p): Tryb ten pozwala na utworzenie kopii zapasowej dzięki zapisowi strumienia wyjściowego DVCPRO HD z wyjścia IEEE1394 na nagrywarce z twardym dyskiem, takiej jak AJ-HD1400 DVCPRO HD lub FOCUS FS-100. *W trybie (natywnym) 720PN, nie ma możliwości podania strumienia DVCPRO HD na złącze IEEE1394.

Zaawansowany tryb 1080/480 24p

W trybie 59,94 Hz, nagrywanie w standardzie 1080/24p lub 480/24p umożliwia

wybor (zaawansowanego) trybu 24pA. Korzystając z konwersji w doł 2:3:3:2, tryb

24pA wykonuje konwersję 60i, umożliwiając nieliniową edycję* z zachowaniem

wyższej jakości niż w normalnym trybie 24p (konwersja w doł 2:3). Nagrywanie

w standardzie 30p lub 25p (tryb 50 Hz) powoduje zastosowanie konwersji w doł 2:2.

*24p, 30p oraz 60p/60i oznaczają odopowiednio nagrywanie w

23,98p, 29,97p oraz 59,94i.

Osiem krzywych

gamma, łącznie z krzywą odpowiadającą kinowej

Przetwarzanie DSP Panasonic udostępnia systemową funkcję wyboru krzywej

gamma. W celu rozszerzenia możliwości, kamera oferuje osiem tybow krzywych

gamma łącznie z odpowiadającą obrazowi kinowemu dla zapewnienia charakterystycznych barw filmowej oraz krzywą „newsową” do wykorzystania w nagraniach reporterskich.

Spowolniona, synchroniczna oraz szybka migawka

Szybkość migawki może być regulowana w zakresie od 1/12 s do maksymalnie 1/2000 s. W połączeniu z funkcją zmiennej szybkości klatek funkcja ta pozwala nauzyskanie efektow rozmycia lub przyspieszenia ruchu. Kamera posiada także funkcję skanowania synchronicznego służącą do przechwytywania obrazu z ekranukomputera.

Pokrętło wyboru pliku sceny

Pokrętło to umożliwia bezzwłoczne odtworzenie ustawień odpowiadających

danym warunkom filmowania. Dostępne jest sześć plikow z ustawieniami i

istnieje możliwość zmiany ich nazw oraz zapisanych w nich parametrow. Można także zapisać do czerech plikow na karcie pamięci SD i ładować je potem z karty.

Funkcja asystenta filmowania

Przyciski użytkownika: Dostępne są trzy przyciski użytkownika, do ktorych mogą

zostać przypisane często używane funkcje, ab zapewnić do nich natychmiastowy dostęp. Asystent ustawiania Funkcja ta wyświetla wykres rozkładu częstotliwości sygnału ostrości: wideo ułatwiający ustawianie ostrości. Dostępne jest osiem plikow

z danymi służącymi do korekcji aberracji oraz cztery z danymi korygującymi cieniowanie wymiennych obiektywow. Regulowana temperatura barw: Po ustawieniu balansu bieli możliwa jest dokładna regulacja.

Przeglądanie zapisu: Szybka filmowania. Dostępny jest 4-pozycyjny optyczny filtr o

neutralnej gęstości (filtr szary).

Kompensacja aberracji chromatycznej (CAC)

W celu zminimalizowania przenikania kolorow. Na otaczające obszary obrazu funkcja. Ta automatycznie koryguje niewielką aberrację chromatyczną, ktora nie może zostać skompensowana przez obiektyw.

 

Logo dół